decompress_common: move temp space for building decode table to heap
[wimlib] / src / xpress_decompress.c
index 623ea187fef32ececc0669afdb247ca51e162726..16a577e8fde4d46016fccff80d29e2f98dd807dd 100644 (file)
@@ -82,6 +82,8 @@ struct xpress_decompressor {
                             XPRESS_TABLEBITS, XPRESS_MAX_CODEWORD_LEN);
                u8 lens[XPRESS_NUM_SYMBOLS];
        };
                             XPRESS_TABLEBITS, XPRESS_MAX_CODEWORD_LEN);
                u8 lens[XPRESS_NUM_SYMBOLS];
        };
+       DECODE_TABLE_WORKING_SPACE(working_space, XPRESS_NUM_SYMBOLS,
+                                  XPRESS_MAX_CODEWORD_LEN);
 } _aligned_attribute(DECODE_TABLE_ALIGNMENT);
 
 static int
 } _aligned_attribute(DECODE_TABLE_ALIGNMENT);
 
 static int
@@ -107,7 +109,8 @@ xpress_decompress(const void *restrict compressed_data, size_t compressed_size,
        /* Build a decoding table for the Huffman code.  */
        if (make_huffman_decode_table(d->decode_table, XPRESS_NUM_SYMBOLS,
                                      XPRESS_TABLEBITS, d->lens,
        /* Build a decoding table for the Huffman code.  */
        if (make_huffman_decode_table(d->decode_table, XPRESS_NUM_SYMBOLS,
                                      XPRESS_TABLEBITS, d->lens,
-                                     XPRESS_MAX_CODEWORD_LEN))
+                                     XPRESS_MAX_CODEWORD_LEN,
+                                     d->working_space))
                return -1;
 
        /* Decode the matches and literals.  */
                return -1;
 
        /* Decode the matches and literals.  */